Düşük belirtileri ve düşük sonrası: Düşükten sonra cinsel ilişki, adet ve hamile kalma süresi

Düşük belirtileri ve düşük sonrası: Düşükten sonra cinsel ilişki, adet ve hamile kalma süresi

Düşük yapmak: Düşük nasıl olur, belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Düşükten sonra ne zaman adet görülür, ne zaman hamile kalınır? Düşükten sonra cinsel ilişki ne zaman başlar? Düşük hakkında her şey..

Düşük nedir?

Tıp biliminde abortus olarak da anılan düşük bebeğin henüz 500 gr ağırlığına ulaşmadan ya da hamileliğin 20. haftasından evvel gebeliğin sonlanmasına denmektedir.

Erken düşük nedir?

Hamilelik sürecinin ilk 12 haftalık evresinde meydana gelen düşüklere erken düşük denir.

Geç düşük nedir?

Hamilelik sürecinin 12. ve 20. haftaları arasında oluşan düşüğe denir.

Spontan düşük nedir?

Dışarıdan herhangi bir etki, müdahale olmamasına karşın bebeğin dışarıya atılması vakasına denir.

Düşük riski ve düşük bazı düşük belirtileri nelerdir?

Hamileliğin henüz ilk yarısında oluşan vajinal kanamalar düşük belirtisidir. Bu kanamaların rengi koyu kavherengiden kırmıza kadar çeşitlilik gösterebilir. Ayrıca kanamanın yanı sıra kramp gibi şiddetli ağrılar da meydana gelmektedir. Kanamanın ve şiddetli ağrıların yanı sıra vajinada açılma da meydana gelmişse buna “kaçınılmaz düşük” denir ve anne adayının düşük yapmama olasılığı hemen hemen hiç yoktur. “Kaçınılmaz düşük” tanısı konan anne adaylarında, kürtaj vasıtasıyla, gebelik sonlandırılır.

Komplet düşük nedir?

Spontan düşük çeşitlerinden biridir. Komplet düşük durumunda hamileliğe ait dokuların hepsi kanama ve rahim kasılmalarıyla beraber vücut dışına atılırlar. Rahim içinde gebeliğe ait herhangi bir doku kalmaz. Altı haftadan küçük erken gebeliklerde rahim içindeki doku hacmi az olduğun için genellikle bu hamileliklerde ortaya çıkan düşükler kendiliğinden dışarıdan herhangi bir müdahale gerektirmeden sonlanırlar. Vücudun kendi savunma mekanizmaları olayı tamamen halleder. Tanı vajinal ultrasonografide rahim içi boşluğunda doku görülmemesi ile konmaktadır. Doktorlardan bazıları komplet abortus olduğunu düşünseler de her hastada kürtaj yaparak içeride parça kalmadığından emin olmayı tercih ederler.

İnkomplet düşük nedir?

Düşüğün tam olarak gerçekleşmemesine inkomlet düşük denir. Kanamayla beraber hamilelikle ilgili dokuların bir kısmı atılır fakat önemli bir kısmı ise rahim içerisinde kalır. Altı haftadan büyük gebeliklerde düşük sonrası içeride parça kalma olasılığı fazla olduğu için her hastada kürtaj yapılarak parça kalmadığından emin olunması gerekmektedir.

Boş gebelik nedir?

Halk arasındaki diğer ismi su gebeliğidir. Gebelik kesesi zarı ve plasenta oluşumuna karşın bu yapının içinde bebek olmamasına boş gebelik denir.

Yukarıdaki düşük çeşitlerinin yanı sıra “missed düşük”, “habitüel düşük”, “septik, kriminal düşük”, “elektif düşük” ve “biyokimyasal gebelik” gibi rahatsılıklar da bulunmaktadır.

Düşük ne sıklıkta olur? Kaç kişide düşük görülür? Düşük yapma olasılığı nedir?

Bilimsel araştırmalara göre düşük yapma sıklığı %15-25 arasındadır. Bir başka ifadeyle her 4-6 hamile kadından birinde düşük görülmektedir.

Düşük riskinin en fazla olduğu hafta: Düşük en fazla kaçıncı haftada yapılır?

Düşüklerin %80’inden fazlası ilk trimester içinde yani ilk 13 hafta içinde olmaktadır. Risk ilk 8 haftada en yüksek değerdedir, gebelik 8. haftayı geçtikten sonra düşük şansı giderek azalmaktadır.

Düşük belirtileri nelerdir? Düşük nasıl anlaşılır?

Düşüğün en önemli belirtisi vajinal kanamalardır. Kana olmadan düşük olmamaktadır. Kanamasız olan tek düşük çeşidi “missed abortus” adı verilen düşüktür ve sadece ultrasonda, doktor tarafından, tespit edilebilir. Düşük belirtileri arasında vajinadan kan gelmesinin yanı sıra diğer önemli belirtiler kanla birlikte doku parçaları da gelmesi ve kramp benzersi şiddetli ağrı ve kasılmaların yaşanmasıdır. Tipik olarak şiddeti giderek artan ağrılar olur. Büyük parçaların rahim dışına atılması ile birlikte ağrı da azalarak kaybolur.

Düşük tanısı nasıl konur?

Düğük tanısı yalnızca uzman bir hekim tarafından ultrason incelemesi ve klinik muayene sonucu ortaya konur.

Düşük yapan kadın

Hamile bir kadında görülen vajinal kanama acil değerlendirmeyi gerektirir. Hastadan detaylı bir öykü alınarak gebelik yaşı hesap edilmeye çalışılır. Beraberinde ağrı ve parça düşme öyküsü araştırılır. Kan basıncı ve nabız gibi hayati belirtileri kaydedildikten sonra muayene edilerek kanamanın miktarı, rahim içinden gelip gelmediği, serviskte açıklık olup olmadığı ve vajina içinde gebeliğe ait parça bulunup bulunmadığı araştırılır. Ultrason incelemesi ile bebeğe ait kalp atımlarının varlığı kontrol edilir. Düşük tanısına ulaşıldıktan sonra hastanın durumuna göre kürtaj yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Kanama varlığında ayırıcı tanı çok önemlidir. Dış gebelik ve mol gebelik gibi anormal gebeliklerin varlığında da benzeri yakınma ve bulguların olabileceği akılda tutulmalı ve uyanık olunmalıdır.

Bazen tam olmayan düşük ya da kürtaj sonrası içeride kalan ufak parçaların atılmasını kolaylaştırmak veya kanamayı azaltmak maksadıyla rahim kasılmasını sağlayan ilaçlar verilebilir.

Düşük komplikasyonları nelerdir?

Düşüğe bağlı en önemli komplikasyonlar kanama ve enfeksiyondur. Düşük sırasında kanama çok hızlı ve fazla miktarda olabilir. Gebelik yaşı ne kadar ileri ise kanama miktarının da o oranda fazla olması beklenir. Benzer şekilde tam olmayan düşüklerde de içeride kalan parçalar nedeni ile fazla kanama görülebilir.

Kanamanın aşırı olması ve geç müdahale edilmesi durumunda hayatı tehdit edebilecek ciddi sorunlar (şok gibi) görülebilir. Kanamanın bir diğer komplikasyonu da anemidir. Fazla kanama varlığında damar yolu açılarak sıvı hatta bazı durumlarda kan verilmesi gerekebilir.

Enfeksiyon açısından ise en büyük risk içeride parça kalmasıdır. Canlılığını yitiren dokular bakterilerin üremesi için ideal ortam yaratır. Rahim bu parçaları atmaya çalışırken oluşan kasılmalar şiddetli kasık ağrısı olarak algılanır. Genelde parça düştükten sonra ağrı azalır yada kaybolur.

Enfeksiyon ciddi bir komplikasyondur. Özellikle kendi kendine düşük yapmak amacıyla vajina içine yabancı cisim sokan kadınlarda ortaya çıkan sepsis (kan enfksiyonu) ülkemizdeki anne ölümlerinin en önemli sebeplerinden birisidir. İçeride parça kaldığından şüphe edilen durumlarda mutlaka antbiyotik tedavisi yapılmalıdır.

Düşük nedeni ile kürtaj yapılmasını gerektiren durumlarda kürtaja ait komplikasyon risklerinin hepsi geçerli olur.

Düşük sebepleri: Düşük neden olur? Düşük nedenleri nelerdir?

Erken dönemde embryoya ait nedenler düşüklerin %80-90’ını oluşturur. Bunlar arasında en önemli neden o bebeğe ait kromozomal anomalilerdir. Erken dönem düşüklerin yarısından fazlasında bebeğe ait kromozom anomalileri saptanmaktadır.

Döllenme gerçekleşip yeni bir canlının temelleri atıldığında cinsiyeti de dahil olmak üzere onun tüm genetik yapısı da bellidir. Döllenmiş embryodaki genetik bilginin yarısı anneden yarısı da babadan gelir. Döllenme sırasında bu bilgiler birleşerek yeni bir canlıyı oluşturur. Kromozomlar genetik yapıyı taşıyan oluşumlardır. İnsanlarda 46 tane yani 23 çift kromozom vardır. Bu 46 kromozomun 23 tanesi anneden 23 tanesi de babadan gelir. İnsan vucudunda bulunan trilyonlarca hücrenin 2 türü hariç hepsi aslında aynı kromozom yapısına sahiptir. Sadece erkekteki sperm ve kadındaki yumurta hücresinde 46 değil 23 tane kromozom bulunur. Bu sayede döllenme olup da yeni bir canlı oluştuğunda yine 46 kromozoma sahip olacaktır.

Bazen kötü bir şans ya da şanssızlık sonucu döllenme sırasında anneden ve babadan gelen kromozomların birleşmesi olması gerektiği gibi gerçekleşmez. Bu durumda kromozomların taşıdığı bilgilerden bazıları kaybolabilir ya da olması gerektiğinden fazlaca tekrarlayabilir. Bazen de sorun birleşme sırasında değil de yumurta ya da sperm üretimi sırasında görülebilir. Yumurta ya da sperm hücreleri rastlantısal bir hata sonucu eksik ya da fazla bilgi içerebilir. Böyle bir durumda ise döllenme sonrasında gelişen embryoda da fazla ya da eksik bilgi olacaktır.

Bazı durumlarda olması gerekenden farklı olan bilgi yani kromozomların varlığında döllenme olsa dahi ilk planda oluşan embryo bölünüp çoğlamaz ve gebelik daha ortaya çıkmadan sonlanır. Bu durumu tüp bebek yöntemleri dışında herhangi bir şekilde gösterebilmek olanaksızdır.

Bazen eksik ya da fazla olan bilgi hayatın ilk dönemleri için gerekli değildir. Bu gibi bir durum söz konusu olduğunda bebek gelişimini normal olarak sürdürür. Bozuk olan bilgiye gerek duyulduğunda ise eğer bu bilgi yaşam için gerekli ise bebek canlılığını kaybeder ve gebelik bir düşük ile sonuçlanır.

Düşüklerin en önemli nedeni olan kromozom anomalileri ailevi geçiş göstermezler ve tamamen şans eseri rastlantısal olarak ortaya çıkarlar.

Kromozomal düşüklerin altında doğanın ve canlı türlerinin neslini koruma dürtüsü yatar. Üremenin amacı neslin devamını sağlayacak sağlıklı bireyler şeklinde çoğalmaktır.


Oysa organizmanın üreme girişimleri her zaman başarılı olmaz. Tam tersine çoğu zaman üreme sistemi hatalı bireyler üretir. Ancak doğa burada da gücünü gösterir ve yaşama ve üreme potansiyeli son derece düşük olan bu bireylerin daha doğmadan elimine edilmesini sağlar. İşte bu nedenle döllenme sonrası oluşan bireylerin yarısından fazlası dünyaya gelme şansı bulmadan sonsuzlukta kaybolurlar.

Gerçekçi bakmak gerekirse düşük aslında çok fazla üzülmeyi gerektiren bir yaşam deneyimi değildir. Doğanın bebeğinizin sağlıklı ve sorunsuz olması için harcadığı büyük çabanın sadece küçük bir parçasıdır.

Diğer düşük nedenleri arasında gebeliğin erken dönemlerinde kullanılan ilaçlar, radyasyon ya da benzeri çevresel faktörler sayılabilir. Diğer nedenler ise genelde tekrarlayan düşüklerin ardında yatan neden olabilir.

%3 olguda anne ya da babada bulunan bir genetik anomali tekrarlayan düşüklerin altında yatan sebeptir. Öte yandan rahimde şekil bozuklukları ya da bazı bağışıklık sistemi hastalıkları da değişik mekanizmalarla düşüğe neden olmaktadırlar.

Genel olarak bakacak olursak düşük nedenleri aşağıdaki gibidir:

* Embryoya ait kromozom anomalisi
* Çoğul gebelikler
* Teratojenik ya da mutajenik etkiler (ilaç, radyasyon vb.)
* Genetik ( anne ya da babaya ait genetik bir bozukluk)
* Üreme sistemindeki yapısal anomaliler
– Doğumsal uterin anomaliler (septum vb)
– Myomlar
– Servikal yetmezlik
* Annede görülen akut durumlar
– Korpus luteum yetmezliği
– Aktif enfeksiyonlar (rubella, sitomegalovirus, Listeria, Toksoplazma gibi)
– Yüksek ateş
* Asherman sendromu
* Annede görülen kronik hastalıklar
– Polikistik over hastalığı
– Kontrolsüz şeker hastalığı
– Böbrek hastalığı
– Sistemik lupus (SLE)
– Tiroid hastalıkları
– Şiddetli hipertansiyon
– Antifosfolipid sendromu
* Dış faktörler:
– Sigara
– Alkol
– Uyuşturucu
– Yüksek doz kafein

Düşük yapmanın yaşla ilgisi var mı?

Bu sorunun cevabı kesinlikle “EVET”tir. Artan kadın yaşıyla birlikte üretilen yumurtaların kalitesinde de azalma görülür. Bunun anlamı yumurtaların genetik yapısındaki bozulmadır. Bu bozulma sonucunda oluşan embryoda kromozom bozukluğu görülme olasılığı artar. Örneğin 20 yaşında bir kadın hamile kaldığında bunun düşükle sonuçlanma olasılığı %13 iken 42 yaşından sonra bu oran %50’ye çıkar.

Düşüğün tekrarlama olasılığı nedir?

Olguların çok büyük bir kısmında altta yatan neden sadece o gebelik ile ilgili olduğundan tekrarlayan düşüklerin görülme olasılığı çok yüksek değildir.Yapılan istatistikler her 36 kadından birinin iki kere arka arkaya sadece tesadüfen düşük yapabileceğini göstermektedir.

Düşük sonrası kürtaj gerekli midir?

Evet çoğu zaman düşüğü takiben bir kürtaj yaparak içeride parça kalıp kalmadığından emin olmak yararlı olur. İçeride kalan parçalar kanamaya neden olabileceği gibi enfeksiyon için de uygun zemin hazırlar. Nadiren tam bir düşük varlığında, kanama kesilmişse ve utrasonda içeride parça kaldığını düşündüren bulgular yoksa kütaj yapılmadan takip edilebilir.

Düşük sonrası kanama ne kadar sürer?

Kanama miktarı azalarak 7-10 gün kadar sürebilir. Kürtaj yapılmışsa genelde 3-4 gün içinde kesilir. 10 günden uzun sürmesi durumunda yeniden değerlendirme gerekli olur. Bazı durumlarda kürtajı takibe hiç kanama olmayabilir. Kanama varlığında kötü bir kokusunun olmaması önemlidir. Koku varlığı rahim içi bir enfeksiyonu düşündürür.

Düşük sonrası ne zaman adet görülür?

Bir sonraki adet kanamanız 4-6 hafta sonra olacaktır. Hamilelik öncesi adetlerin düzensiz olması durumunda ilk periyod daha geç olabilir.

Kan uyuşmazlığı varlığında ek önlem gerekir mi?

Altı haftadan küçük gebeliklerde ek bir tedavi gerekmez. Daha büyük gebeliklerde ise bebeğin Rh (+) olması durumunda annede bağışıklık sistemini uyarabilecek kadar kırmızı kan hücresi teması olabilir. Düşük olan bebeğin kan grubunu saptamak mümkün olmayacağı için bu tür durumlarda anti-D yapılması gerekir. Gebeliğin 13 haftadan büyük olduğu durumlarda tıpkı doğumda olduğu gibi ilk 72 saat içinde 300 mikrogram anti-D yapılırken, 13 haftadan küçük gebeliklerde 50 mikrogram yapılması yeterlidir.

Düşük sonrası hamilelik: Düşük sonrası gebelik hakkında

Bazı çiftler düşük sonrası hemen yeni bir bebek için denemeye başlamaya karar verirken, bazıları da bu kaybın yarattığı psikolojik travmayı atlatmak için zamana gereksinim duyarlar. Bu olayda doğru karar yoktur. Yeniden deneme zamanına karar verirken tek etken sizin duygularınızdır.

Genelde önerilen, düşük sonrası ilk adet kanamanızı gördükten eğer isterseniz yeniden denemeye başlamaktır. İki gebelik arasında en az bir adet kanaması geçmeyen durumlarda takip eden gebelikteki düşük riskinin bir miktar arttığına dair bulgular olmakla birlikte düşük sonrası adet görmeden hemen hamile kalsanız da endişelenmenize gerek yoktur. Sağlıklı bir bebeğin doğumuyla sonuçlanan pekçok hamileliğin bu şekilde başladığını aklınızdan çıkarmayın. Kendinizi ruhsal olarak hazır hissettiğiniz anda eşinizle birlikte olabilirsiniz. Enfeksiyon riski nedeni ile kanamanın devam ettiği süre içinde cinsel ilişki önerilmez. Hemen yeni bir hamileliği düşünmüyorsanız jinekoloğunuzla uygun korunma yöntemleri hakkında konuşmalısınız.

Düşük yapmak hakkında

İlk haftalarda meydana gelen düşüklerin önemli bir kısmı kromozom bozukluğuna bağlı olarak meydana gelir. Düşük olduğunda kadın ilk önce suçu kendinde arar. Ağır kaldırdığı, çok uzun süre ayakta kaldığı, üstteki rafa uzandığı ve buna benzer bir çok nedenle düşük yaptığını düşünebilir. Bu sayılan nedenler gelişmekte olan bir canlının kaybedilmesi için yeterli değildir ve en önemlisi bilimsel kitaplarda düşük nedeni olarak yer almamaktadır. Yine de hamile olan bir bayanın kendine dikkat etmesi önemlidir. Tedbir kişiden, takdir Allah’tandır.

Bu içerik düşükten sonra cinsel ilişki, düşük yaptığını nasıl anlarsın, düşük nasıl belli olur, düşük nasıl anlaşılır, düşükten sonra adet, düşük sonrası, düşükten sonra, düşük yapıldığı nasıl anlaşılır, düşük nasıl olur, düşük sonrası cinsel ilişki, erken düşük belirtileri, dusuk nasil gerceklesir, dusuk oldugunu nasil anlasilir, düsük yaptigini nasil anlarim, dusuk yapmak nasil anlasilir, düsük bebek nasil anlasilir, dusuk nasil hissedilir, dusuk yaptıgın nasıl anlasılır, düşükten sonra ilişki, DÜŞÜK SONRASI ADET konularını barındırır.
Yayımlanma tarihi 26 Ağu 2010 Okunma: 306.390
Benzer yazılar


7 yorum

 1. menice

  slm ben beş aylık hamileydim dűşűk yaptim  çok űzgűnűm hemen hamile kalmak istiyorum ne olur yardim edin  çok zor durumdayim

 2. Sibel

  Ben tuplerimi actirdim 8ay önce ve bu ay günüm gecti beta testi yaptirdim 57 cikti bir hafta sonra az lekem geldi ve ertesi gun kanamam olfu tahlil ettiler düşük olmuş dediler bn tekrardan hamile kalmam icin ne yapmalıyım

 3. gülistan

  Aydinlattiginiz icin tesekkurler 

 4. elif

  Ben de bebegimi dusurdum 10 gun oldu  tekrar ne zaman gebe kalabilirim?

 5. vildan

  Ben 5 haftalık bebeğimi dusurdum 6 gün kanamam oldu ben tekrar bebeğimolsun istiyorum sizce ne yapmaliyim rica etsem bilgi verir misiniz düşük yapali 3 hafta oldu sizce 1 adet günümü beklemeli miyim kürtaj olmadim lütfen yardimci olur musunuz

 6. cigdem

  Benim adetim gecikti ben bilmeyerek ağır bir şey kaldırdım ve sonra pembe bir sey geldi sonrada kanamam çoğalır gibi oldu düşük mü yaptım ama ağrılarım vardı.

 7. ozge

  Ben hamile olduğumdan bile emin değilim ama adetim geç ve zor oldu çok mide bulantim vardı adet kanalarim azaldiktan sonra kup seker büyüklüğünde yuvarlak bir sey camasirima düştü düşük olabilir mi?

Lütfen yorumunuzu yazın

Açıklama: Yorumlarınız editör onayından sonra yayımlanacaktır. Lütfen yorumlarınızın imla kurallarına uygun olmasına ve tamamını büyük harfle yazmamaya özen gösteriniz.